Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

VROKY UITEOV

Moment! Lebo neviem, k omu sa mm dopracova. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Pohrajte sa so svojm telom. (PaedDr. Eva B. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kto potrebuje tlai nech si pust! (Ing. Mria . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kamarde, to sa bud dia divy, a sa bude divi. (Ing. Eduard M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ty vtom ervenom edzi jak vajak! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


No tak si predstav svoj bann... (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Trojsmern prd: jeden tam, druh nazad atreci dagdze het. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ten Lejkov je tak pekn, e som tu u in prestala hada. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ke uite chce me aj dakoho poonai. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Koho mam nakopa do vajec? (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To je primitvny dkaz. Nebudem tm pini tabuu. (Doc. Ing. Jn B, CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Sa vm prstroj zadrhne! (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Tvoj syn raz povie: akho si si ma urobil, takho ma m. (Mgr. Judita K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Jak Moricko vyjebabral spnom farrom. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Nam narastie modr. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Prosm vs okud. Nech si nepoujem ani vlastn slovo. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: 0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Po mi jeden dra! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ren u 20 dn nevidel svoju frajerku. Jeho naptie sa zvovalo. (Ing. Ladislav V. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ojj, 10 mint. To vs obrtim zprava izava. (Mgr. Katarna . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja som vm povedal - nie je cieom vs doduba. (Ing. Martin V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Viete o je ozvena? To je ke sa mi steny vydraj. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kontroln otzka: obed vm chutil? (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


...to s tak 3600 stranov kihy, ktor ma ntili ta, ke som robil doktorantru. Ja som rozmal, nao to je dobr, i sa tm d podloi skria... (Prof. Ing. Peter F., DrSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Je tak zosrat, e sa mu do rici nevopch ani zastrhan vlas. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Cievka m t vlastnos e sa vydra zdroju. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


ie ona me za to, e sa vm pomykol !?! (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kud, lebo a podubem! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vy sa muste zmeni na detektvov avyluova. (Mgr. Judita K. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja som tak chumaj! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Potme je kad krava ierna... (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Najrchlejie by to bolo od 0 po Π. Ale preo by sme to robili jednoducho, ke sa to d zloito? (doc.RNDr. Ladislav S. ,CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vy ste nepochopili za tyri roky, e vetko o robm, je nefr. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ke mte chybovos prenosovho kanla 50%, mete rovno odreza kbel, hdza si mincou a posiela alej ako vsledok. (Prof. Ing. Peter F., DrSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To si zapte za ui, alebo do zoitu! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


akm kedy ma uriadi. (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Spieva, jak ke sa hovno hore murom grape. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ztoho tu mi mete uri i bude lea alebo st. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Plat tu priama mera. Ak jedno rastie, druh kles. (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja poznm takch ud, vlastne nie ud, podnikateov. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Nie je problm presvedi a, e vie hovno! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Jak bolo doma, ke ste predloili vysvedenia? Som poul e rodiia krtili hlavami... ...Vaimi!... (Ing. Ladislav V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To dmyseln zariadenie vtej modrej zrubni sa vol dvere. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Jak vol ten mal vtk o tipe jak kurva? (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Lucia vm rob? (Ing. Mria . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Toto je jeden zo tyroch Duhamelovch integrlov. Ostatn ani nepem. Aj tak ich nikdy nebudete potrebova, ale patr to k veobecnmu vzdelaniu. Predstavte si, e by ste na veierku, kde sa bude hovori o Duhamelovch integrloch... (Doc. Ing. Jn B, CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja dm tebe, ty d mne. (Mgr. Judita K. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja som videl rieenie v zbierke a rieili to nramne blbo. Bol to ukkov prklad a bol ukkovo (RNDr. Anton G. - FEI STU BA)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To nie e raz, ale cel hodinu ste ho tam strkali. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Chote si namoi papuu, hubu! (Ing. Ladislav V. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Hore ruky kok ste mi dnes dali. (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vidz duru! Takoj turic mus! (Ing. Ladislav V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vy ste nemali diferencilne poty? Tak to budem musie niekoho na katedre vyhodi! (doc.RNDr. Ladislav S. ,CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


akujem vm. Vy ste ako mj manel. Tie by sa ma najradej zbavil. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


o?? Nie je ns 5 milinov? ak vy sa o to postarte! (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Hoc aj ni nepreberiem, ale svoje si poviem. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Najrchlejie by to bolo od 0 po Π. Ale preo by sme to robili jednoducho, ke sa to d zloito? (doc.RNDr. Ladislav S. ,CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Farebne zvraznm prvod prdu. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kad si zmer, respektve ja vm zmerm. (Ing. Frantiek M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Mi tu buzerant svieti. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


uva uvaku cez hodinu, je ako keby kurva pri slo fajila! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ste nervzny?! Donesiem sekeru! (Ing. ubomr B. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Len vm necha von ruku. Aochvu to budem ma ija. (Mgr. Viktria P. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Nehadajte vtom vedu! (Ing. Frantiek M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To by som musel zisti, e ti fak zo zadku str. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Teraz prklad najaej otianosti. Ke takto dostanete na skke, tak ho radej ani nepotajte. (doc.RNDr. Ladislav S. ,CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Keby si to urobil niekomu druhmu, mono e by a vymikoval. (Ing. Frantiek M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja som videl rieenie v zbierke a rieili to nramne blbo. Bol to ukkov prklad a bol ukkovo blbo rieen (RNDr. Anton G. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ke budete chodi s vysvami a predva ich, asi vm integrovanie po krivkch nebude treba (doc.RNDr. Ladislav S. ,CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Jak keby sa dakto iiel eni anevedel na o to m... (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja som nikomu neublil, len svojej ene! (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Nao sa vetci ute? Na psomku? , pravideln sex to treba! (Ing. Ladislav V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Neviete si urobi dobre. (PaedDr. Eva B. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vy dom nemte diakov ovldanie? Ja mm dve. Danku aLenku. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Mne sa zd, e na to seriete ako na placat kame! (Ing. Martin V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Dfam e nedristm. (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Spravme pecilnu chemick reakciu. Nalejeme tam vodu. (Ing. Iveta . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Tak si to napiame. (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ta ti napujem na neho! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


u! Ja sa zabijem! (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Nechcem by jak Meiar, ale bu chote pre vy alebo pjdem ja. (Doc. Ing. Jn B, CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kto sa bude rozprva so susedom alebo snejakm ahkom, beriem psomku. (RNDr. Adriana P. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Musm to robi tu. Nemem to robi doma vobvake. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kristua! Ja zanem hrei jak pohan! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ke faj pro, to je fakt smutn! (Ing. Martin V. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Mne u tvrdne! (Ing. Stanislav G. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To sprostosti hovorm, ale to je nzorn sprostos! (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Napamtm. Vy chodte do koly, nie ja. (Ing. Eduard M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Teie vm zhuby. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


...tak TU samozrejme. Ale predstavte si, e sme na pustom ostrove bez kalkulaky a chceme funkn hodnotu na grafe... ...pouijeme tento diferencil... (PhDr. Mria S. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


C Bh, t je sla, t debl!!! (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Aku m ivotnos, km si njde dieru? (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Lebo rada tram deti! (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To nie len mu so enou, ale aj kolega skolegyou. (Mgr. Viktria P. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Idelny zdroj neexistuje! Ani idelna baba neexistuje. Tie by ste chceli, aby mala nulov odpor... (Ing. Frantiek M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Zavri oi, tur ruky do vrecka, u sa poita do 11 amiaj sebe! Ke tak bude tde robi, mono vdu aj mlad. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Antick text nem dostaton podobnos so Sladkoviovou Marnou... ...ktor je v maarine. (Prof. Ing. Peter F., DrSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Teraz nepte! Bude prestvka, potom si to napete. (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To chcete tak normalne, aby som kadmu dala? (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


alia slovka. Kto vs u merania? Vavrek Jj... (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Stotej cievky som jak zhurky icek odpor vytlail. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: 0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Aneorezvali vm? (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ano, ja u som tak - nespravodliv od prrody. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ale o! Pytagorova veta! Tvoj onen! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Per do ruky, nahavi ich. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ticho, bo pretiahnem aj druh! (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Tam kde je neosvetlen ostane mkk. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Tak sa postavte, aby ste si mohli sadn! (Ing. Martin V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


-Nejedzte ten chleba!
-To je rook.
-Len ho rchlo schovajte, lebo Vm ho zoberiem a vrtim na konci roka. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


...ke mte pokoden CDko ; napr. lovek, ktor m zl psychick rozpoloenie, ho pokrabal. (Prof. Ing. Peter F., DrSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vy Ruskovi ma zastavte, ke u budete hotov. (Ing. Mria . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja toho chalana zmltim! (Mgr. Katarna . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Pomykne sa, ona otehotnie... (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Poviem to vulgrne, alebo sproste! Tretiaci s nepouiten! (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


...musme poui bu matematick indukciu alebo ininiersku indukciu, ie prdeme po bod 3 a povieme, e to plat pre vetky... (doc.RNDr. Ladislav S. ,CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ke budete dobr, tak vm ukem. (Ing. Martin V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Teraz nechajme ma na pokoji. Pome na vs. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ty m asi krtku skuru. Jak hus. Zavrie sta a otvor zadok. Ke tu nechce smradi, mus furt drista. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


A o ke sa to podob? Aj ty sa podob na otca a nemus by jeho syn. (RNDr. Milan V. - FEI STU BA)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ke mi merali IQ pred vsokou, mal som 130. Po absolvovan 100. (Prof. Ing. Peter F., DrSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: 0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


V tchto skriptch autora ubomra umichrasta njdete vetko, o potrebujete. (Doc. Ing. ubomr ., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Neviem si predstavi rodi kad rok jak naa hruka. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Neprechladli ste ke vm nekrili? (Ing. Gabriela M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Idz sebe turic! (Ing. Ladislav V. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ete ti nepovedali, e mm oteba zujem? (Mgr. Judita K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


ene nikdy neodporuj! Vypouj si ju aurob si po svojom! (RNDr. Vladimr B. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ma nebuzeruj, lebo a pobuzerujem ja! (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Komu stoj nerozhodne, bude odpoveda. (RNDr. Adriana P. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja viem, e to 80% zvs nesprav, ale dm vm nvod. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Je jasn, e lovek, 10 rokov hde pky m pravdepodobnos trafenia sa do stredu vysok, ale pri jeho priateke sa budeme b, i nezran niekoho na okolo. (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Toto si nekresli! Si tak jak pimpo! (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Kto zvs sa urobil? (Mgr. Katarna . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Daj mu Pane Boe tlukom po hlave! (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


ak ma tak nevyhadzujte! (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: 0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Rozkrote nohy, chyte si gule. (PaedDr. Eva B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vy chlapci, vyvarujte sa takch ien ako som ja. Potom sa budete cti zbyton. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Postupne nm zana klesa. (Ing. Frantiek M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


to je nejak masvny stroj. Nabjanie, vybjanie, to asi bude pre chlapcov. (Ing. Ladislav V. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Pokia to robme do kolektora. (Ing. Frantiek M. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja ete nie som vporiadku. (Ing. Frantiek M. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


M to vemi pekne popsan, ako sa d ktomu vrcholu djs. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Vidte, e to, o robme, s somariny (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Pokia to smrd, tak to nefajm. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ke sa vypnem, tak si este zaujkam! (Mgr. Judita K. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Dfam, e kad vie rozli mkk atvrd. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Anoda sa zakne, sprepaenm sa posr. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


ak aj ja by som dala, ale nedm. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ty mal by si mal by ikovn, dosta sa medzi nohy. (PaedDr. Eva B. - SPE PO)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja sa radsej prachu napapkm, jak mi m tabua furt soplic. (Ing. Filip . - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ja si osebe myslm, aj ke si mj manel nemysl, e myslenie je moja siln strnka. (Ing. Ljuba K. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Prednka je ako predstavenie SND. Nepatr sa vyruova ani ke spevk spieva falone. (Doc. Ing. ubomr ., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ete je tu niekto kto by mi nedal? (Mgr. Judita K. - SPE PO)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Keby ste tam nespjkovali, nepozerali cdek anemastili sa, tak by ste vedeli. (RNDr. Anna B. - SPE PO)

hodnotenie: 0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To viete, piatok 13. Nie, e by som sa vyhovral, ja som sa neuil. (Doc. Ing. Jn B, CSc - FEI STU BA)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


...a preto hrajte hazardn hry, ale nie o peniaze. A ak no, tak iba preto, aby ste si kpili moje skript (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Oni ili a prli do detajlov, a my tu nie sme MATFYZ (Prof. Ing. Peter F., DrSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To ako ke idete na under s kamartom a pozerte sa len raz za hodinu, i je za vami. A pozriete sa aliu hodinu a u ide za vami medve. (*tefanovi - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Viete; ja nemm mobil. Ale mohol by som nejak zska. Ve ja sa s nm naum robi. Potom by sme sa s dekanom dohodli, e ten mobil je predsa v a ja by som sa ospravedlnil, e som konl unhlene. Ale vy by ste boli tde a dva bez mobilu. (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


udia boli strane neastn, ke zistili, e nevedia pota presne vlastn sla pre vek matice. (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To je v poriadku, e to nevidte {mal psmen na tabuli}, to mte vedie! (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Mte problm? Mm vm ho vyrobi? Viete ako sa vyrba problm? Natudujte si to doma zknihy. Atam to nie je... (Ing. Anton V. - SPE PO)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


ak sme kamarti, nie? Za to, e vs vyhodm zo skky, u nie sme kamrti? (doc. RNDr. Peter V., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: -0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Ty prde za mnou, achce, aby som ti to hne spravil. (Ing. Jozef W. - SPE PO)

hodnotenie: 0.1hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Star potae boli vpodstate teplrne, ktor vykurovali okolie elektrnkami. (doc. Ing. Mikul H., CSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


To ako ke prde slena k lekrovi s tm, e ju bol zub a on jej povie, aby sa vyzliekla. Tento pokus, ktor on ide na nej robi, nem ni spolon s tm, e ju bol zub. (Prof. Ing. Peter F., DrSc. - FEI STU BA)

hodnotenie: 0hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3


Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� v�rok

Pomykne sa, ona otehotnie...

hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3

N�hodn� fotka