Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

ZOZNAM ALBUMOV

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� v�rok

Zavri oi, tur ruky do vrecka, u sa poita do 11 amiaj sebe! Ke tak bude tde robi, mono vdu aj mlad.

hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3

N�hodn� fotka