Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

ZOZNAM ALBUMOV

Oslavy

7.3. Tom (men)
10.3. Brao S. (men)

N�hodn� v�rok

Kamarde, to sa bud dia divy, a sa bude divi.

hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3

N�hodn� fotka