Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

ZOZNAM ALBUMOV

Oslavy

10.2. Gabika (men)

N�hodn� fotka