Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

ADRESR

MenoAdresaKontaktPovolanie
Martin Adamneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
ICQ: len pre lenov triedy
neprstupn
Rudolf Daoneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
ICQ: 192837640
J2EE design and development, Bratislava, www.eea.sk
Marek Dvorkneprstupntel.: len pre lenov triedy
Maro Fabisneprstupntel.: len pre lenov triedy

neprstupn
Viliam Feneprstupntel.: len pre lenov triedy
tudent FVT TU KE
Dvid Gajdoneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
tudent FEI, Bratislava
Milo Greneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 284 737 439
desing engineer Brno
Marin Hudkneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 264186822
vvojov ininier ELNEC s.r.o. Preov
Stanislav Jamrikaneprstupntel.: len pre lenov triedy

programator - Lynx s.r.o. - www.lynx.sk
ubo Komornkneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 173803769
java developer, EEA Communication solutions
Duan Krikoneprstupntel.: len pre lenov triedy

Michal Krivosudskneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
ICQ: len pre lenov triedy
kreativec
Dvid Lejkoneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 551-802-615
Systemovy Test Inzinier Evolution
Martin Maganeprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
SAP Administrator T-Systems Slovakia
Peter Mankneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 344812470
tefan Michaneprstupntel.: len pre lenov triedy

ivnostnik-momentalne vr. rozvdzaov
Tom Mikneprstupntel.: len pre lenov triedy

neprstupn
Vladislav Molnrneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
neprstupn
Jaroslav Nemergutneprstupntel.: len pre lenov triedy
ICQ: 252575385
neprstupn
Pavol Novkneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
ICQ: len pre lenov triedy
Systmov pecialista HiPath3000
Jaroslav Novotnneprstupnneprstupn
Peter Palkovineprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 250420279
neprstupn
Jn Perhneprstupn
Researcher @ Swiss Institute of Bioinformatics
Jozef Ruskovineprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
ICQ: len pre lenov triedy
neprstupn
Branislav Semanneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 280837490
vyvojovy pracovnik ELNEC s.r.o
Slavomr Semanneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
ICQ: len pre lenov triedy
softvrov vvojar ELNEC s.r.o. PO
Slavomr arockneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
neprstupn
Igor ebejneprstupntel.: len pre lenov triedy

Peter pirengneprstupntel.: len pre lenov triedy

pokusna mys FEI - TU KE
tefan Tebelkneprstupntel.: len pre lenov triedy

tudent FVT TU KE
Martin Terpkneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: 214-945-407
Duan Timkoneprstupntel.: len pre lenov triedy

ICQ: dusanesco66
dstojnk OSSR
Luk Viazankoneprstupntel.: len pre lenov triedy
Radovan Vojtkoneprstupntel.: len pre lenov triedy

Network designer, AT&T
Gabriela Mitrovneprstupntel.: len pre lenov triedy
email: len pre lenov triedy
SPE, Plzensk 1, 080 56 Preov

Oslavy

10.2. Gabika (men)

N�hodn� fotka