Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

PAVOL NOVK

MENO

Pavol Novk (Pali)

KONTAKT

OBBEN STRNKY

POVOLANIE

Systmov pecialista HiPath3000

O SEBE

Vetko sa zaalo 22.2.1983, ke som sa objavil v koku v nemocnici. A vetko sa skonilo prchodom na SPE v Preove. Mj ivot nabral nov zmer: Od merania k menraniu.
Mm rd hudbu, humor, pivo a eny, a eny, a eny...
p.s. kej mi Komrko a j te budu pejchat!!!

O OM

Umelec n Pali je
Vemi rd si mauje
Na liste i na tvri
Stle mu to zaiari

Na futbal je pecialista
Na boj sa stle chyst
"P" "EN", HIFI, to je on
nho srdca ampin

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 18.8.2010 15:32:08
naposledy upravovan daje: 18.8.2010 15:28:36

Pavol Novk

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka