Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

TEFAN MICHA

MENO

tefan Micha ()

KONTAKT

EMAIL:

POVOLANIE

ivnostnik-momentalne vr. rozvdzaov

O SEBE

Rd sa zabvam v kruhu priateov. Rd poznvam novch ud. Ete aj po tyroch rokoch strvench na tejto kole (SPE) si o sebe myslm, e som normlny. Preo? Odpove je jednoduch. Nie s tam dievat. Z horch vlastnost je to, e rd spievam. Preo to je horia vlastnos? Sptajte sa spoluiakov.

O OM

tevo, to je meliak vek
Letia naho vetky vielky
Neminu on nemiluje
Na telesnej exceluje

Koza, vmyk, to je ni
Zvldne on aj plh na ty
o sa tka neminy
Radej bo od tmy

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 23.3.2011 06:53:40
naposledy upravovan daje: 8.3.2007 23:28:20

tefan Micha

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka