Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

RUDOLF DAO

MENO

Rudolf Dao (Rudi)

KONTAKT

ICQ: 192837640

OBBEN STRNKY

POVOLANIE

J2EE design and development, Bratislava, www.eea.sk

O SEBE

Tvorca tejto strnky (Maran) ma poiadal o "pr teplch slov". Tie vak zo ma nedostane, kee som normlny zdrav mu.
Zostanem radej pri jednoduchom vymenovan mojich zub, kee mi vymedzili len tchto 7 riadkov (papier m aj druh stranu - pozn. Maran) a vodnmi kecami som priiel o 5 z nich.
Take ak to vbec niekto ta, teak vedz, e ak mm nejak ten as a nevysedvam niekde s priatemi, tak sa venujem portu, hudbe alebo potaom.

O OM

Iba jeden iak je tak
o nemra na ahky
Jedniky m zo vetkho
Rudo, to je jeho meno

Volm ho, ke problm mm
Rieenie vdy dostvam
Zabudn sa na ho ned
Je to Rudo, je to trieda

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 26.9.2011 22:11:47
naposledy upravovan daje: 11.4.2010 16:59:15

Rudolf Dao

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka