Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

DVID GAJDO

MENO

Dvid Gajdo ()

KONTAKT

HOMEPAGE: ahoj.ja.som

POVOLANIE

tudent FEI, Bratislava

O OM

Existuje muk tak
S elektrinou vedie hdky
Spjkovaka jeho lska
Kilo cnu pod ou mask

Je to profk, vetko vie
Kariru elektrikra si muruje
Jednu chybu ale m
Pivu sa trochu vyhba

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: [neznme]
naposledy upravovan daje: 8.3.2007 23:26:18

Dvid Gajdo

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka