Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

UBO KOMORNK

MENO

ubo Komornk (Komo)

KONTAKT

EMAIL:
ICQ: 173803769

OBBEN STRNKY

POVOLANIE

java developer, EEA Communication solutions

O SEBE

Zuby: hudba (pop, rock), port (basket, futbal, volejbal,...), fitness, disco, kino, potae (programovanie, hry, internet,...) a mnoho alch
Negatvne vlastnosti: Ty kore! Prve som zistil, e nemm iadne negatvne vlastnosti!!! (ha-ha-ha)kua-kua

O OM

Komo nem zatia miliny
eny sku mu ale pod nohy
Cigarety nenvid
Ale v pive lsku vid

Cez desiatu aj desa krajcov chleba zje
thlu lniu si vak stle udruje
Dlh roky posiluje
Avak muchu nezabije

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 30.10.2011 09:41:15
naposledy upravovan daje: 23.9.2010 20:24:54

ubo Komornk

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka