Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

JAROSLAV NOVOTN

MENO

Jaroslav Novotn (jaro)

O SEBE

Aj ja spadm do kategrie ud, ktor nemaj radi kolu. Skrtka pohlt mi vea vonho asu.
Ten as, ktor mi ostane, rd venujem portu, najm futbalu, prci s potaom, taniu knh a potaofvch asopisov a v neposlednom rade sa rd strenem s kamartmi pri iskutoovan rznych akci.
Patrm medzi priatesk socilne typy ud, ktor maj radi ivot.

O OM

Jaro je n futbalista
Stle na ns finty chyst
V Korune vdy raduje
Vedceho zastupuje

Na hodine bez emle i roka
Prsty sa mu tras troka
House a Techno, to je jeho
Neme on by bez neho

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 3.11.2011 19:10:56
naposledy upravovan daje: 14.6.2013 13:32:41

Jaroslav Novotn

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka