Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

VILIAM FE

MENO

Viliam Fe (Vilo)

POVOLANIE

tudent FVT TU KE

O OM

Vilo, to je frajer vek
Nem na ho Peter vek
Vdy na nult zaspva
S Turekom sa zahrva

S problmov sa vysek
Po om prde paseka
Hry a PC, to je jeho
Mlo ktor m na neho

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: [neznme]
naposledy upravovan daje: 9.3.2007 00:04:24

Viliam Fe

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka