Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

TOM MIK

MENO

Tom Mik ()

KONTAKT

EMAIL:

OBBEN STRNKY

O SEBE

Som lovek, ktor m rd moje dieva, ivot, kud, smiech, port a dobr hudbu. Nie som zsadov, ale aj napriek tomu mm rd poriadok, aj ke vinou v mojom ivote panuje chaos a poviem vm, e si to nerd priznvam, Skoro vdy som pokojn, ale niekedy ma vie vytoi aj hocijak somarina, ktor sa d riei aj pokojnejm spsobom. A neviem, i je to dobr alebo zl vlastnos, e som kodoradostn.
A ete nieo k veciam, ktor mm rd, medzi ktor patr samozrejme aj tento kolektv, kde som spoznal vea skvelch ud, s ktormi som preil najkrajie chvle mjho dospievania.

O OM

Matiku on nem rd
Vtedy z inch sa vie smia
Cigarety neschvauje
Na gitare on trnuje

Na futbale nervi
Ke sa mu nieo nepi
Je to proste n triedny fek
Vdy v kole rd rob plok

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: 5.8.2014 15:28:58
naposledy upravovan daje: 30.12.2008 09:46:07

Tom Mik

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka