Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

TEFAN TEBELK

MENO

tefan Tebelk ()

KONTAKT

EMAIL:

OBBEN STRNKY

POVOLANIE

tudent FVT TU KE

O SEBE

Medzi moje zuby patr futbal a posilova. kola ma u prestala bavi v treom ronku (SPE), ke prili merania s ing. Vargom.
Negatvne vlastnosti mm, ale to me posdi iba ten, o m voi mne odpor. Nemyslite si, e si neviem uzna chybu. Nie je problm, len treba naznai, o som zl spravil a ako to napravi.
Viem sa strane rozli a najviac v piatok na 3.,4.,5. hodine. (Merania - pozn. Maran)

O OM

Kde je sranda tam je tevo
nieje to vak iaden smejo
Spoahn sa na ho d
Je s nm vdycky pohoda

No ke ide o uenie
Je to skor len neuenie
vemi rd vak portuje
na telesnej skruje

DAJE O KONTE

naposledy prihlsen: [neznme]
naposledy upravovan daje: 8.3.2007 23:33:34

tefan Tebelk

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka