Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

MARTIN ADAM

MENO

Martin Adam ()   [sp na detaily pouvatea]

NAP͊ MI
Martin Adam

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� v�rok

Spieva, jak ke sa hovno hore murom grape.

hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3

N�hodn� fotka