Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

MARTIN ADAM

MENO

Martin Adam ()   [sp na detaily pouvatea]

NAP͊ MI
Martin Adam

Oslavy

24.9. ubo (men)
25.9. Vlado (men)
29.9. Mio (men)

N�hodn� v�rok

Teie vm zhuby.

hlasuj, -3hlasuj, -2hlasuj, -1hlasuj, 0hlasuj, 1hlasuj, 2hlasuj, 3

N�hodn� fotka